Savremena ploča – Postavljanje privremenog parkinga i puta za kretanje viljuškara