Dragana Škundrić, CEO Assistant u kompaniji BWC – Ozbiljnom građaninu Srbije vizija je čista i ekološki uređena sredina koja se ostavlja kao zaveštanje mladim naraštajima