Tehnologije voda

PROIZVODNI I ZASTUPNIČKI PROGRAM

Proizvodnja prečistača otpadnih voda, separatora naftinih derivata, separatora masti i ulja po licencama najpoznatijih čeških firimi “TOPOLWATER” s.r.o., “EKONA” s.r.o.

Proizvodnja posuda od polietilena i polipropilena raznih dimenzija i oblika po želji kupca.

1. PREČISTAČI SANITARNIH OTPADNIH VODA “TopolWater” s.r.o. :

– KONTEJNERSKOG TIPA (7-700 ES) – TOPAS S
– SA BETONSKIM TANKOVIMA – MONOBLOK- T (100-500 ES), FLEXIDIBLOK (PREKO 500 ES)

2. SEPARATORI NAFTNIH DERIVATA,“BWEK-UK” I „BWK-UKS“, PREMA LICENCI ČEŠKE FIRME “EKONA” s.r.o.;

3. SEPARATORI MASTI I ULJA,“BWC-LT”, PREMA LICENCI ČEŠKE FIRME “EKONA” s.r.o.;

4. POSUDE I REZERVOARI OD POLIPROPILENA I POLIETILENA, PREMA ZAHTEVU KUPCA;

TOPAS S – PREČISTAČ SANITARNIH OTPADNIH VODA KONTEJNERSKOG TIPA

 • –  PROIZVODI SE U VELIČINAMA 7 -700 ES
 • –  KORISTI SE ZA TRETMAN SANITARNIH OTPADNIH VODA IZ:
 • –  POJEDINAČNIH KUĆA;
 • –  HOTELA;
 • –  POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA;
 • –  RESTORANA;
 • –  ŠKOLA;
 • –  MAGACINSKIH PROSTORA;
 • –  REKREATIVNIH OBJEKATA (BANJA, SPORTSKIH CENTARA, i sl.);
 • –  ITD.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • –  POTPUNO AUTOMATIZOVAN RAD UREĐAJA;
 • –  MINIMALNI ZAHTEV PROSTORNOG SMEŠTAJA;
 • –  RAD BEZ BUKE;
 • –  JEDNOSTAVNA UGRADNJA BEZ ZAHTEVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA;
 • –  PREČIŠĆENA VODA SE MOŽE KORISTITI ZA ZALIVANJE TRAVNATIH POVRŠINA;
 • –  POSUDA OD POLIPROPILENA GARANTUJE VIŠEDECENIJSKI VEK UREĐAJA;

kont-tip

PO LICENCI  TopolWater s.r.o., Republika Češka

topol

 

VERZIJE:

 • –  OSNOVNA (EFIKASNOST 95%);
 • –  SA INTEGRALNOM PEŠČANOM FILTRACIJOM (98%) – BPK5< 10mg/l, TSM < 10mg/l;

SPECIJALNE VERZIJE:

 • –  SA MEMBRANSKOM MIKROFILTRACIJOM;
 • –  SA UV-DEZINFEKCIJOM;
 • –  SA HLORINACIJOM;
 • –  SA DODATNIM HEMIJSKIM UKLANJANJEM FOSFORA do 2 mg/l;
 • –  SA POTPUNIM UKLANJANJEM FOSFORA do 0 mg/l

 

POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA NASELJA SBR-tehnologije:
MONOBLOK-T

 • –  UREĐAJ SBR-TEHNOLOGIJE U BETONSKIM VODONEPROPUSNIM TANKOVIMA;
 • –  UREĐAJ SA AEROBNOM STABILIZACIJOM MULJA;
 • –  PROIZVODNJA U ČEŠKOJ REPUBLICI ZAPOČETA 1996.GODINE;
 • –  IZRAĐUJE SE U VELIČINAMA 100-500 EKVIVALENTNIH  STANOVNIKA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • –  Rad postrojenja je upravljan pomoću programabilnog računara;
 • –  Proces prečišćavanja je moguće prilagoditi kvalitetu i količini otpadne vode;
 • –  Postrojenje može biti opremljeno jedinicom za daljinsko upravljanje celog procesa prečišćavanja preko standardne telefonske linije ili korišćenjem GSM-mreže. Time se postiže centralizovano upravljanje radom i kontrolisanje parametara rada postrojenja iz jednog dispečerskog centra.
 • –  Postrojenje je pogodno za tretman komunalnih otpadnih voda dovedenih do postrojenja separatnom kanalizacijom kao i zajedničkom kanalizacijom, ili za tretman onih industrijskih otpadnih voda pogodnih za tretman biološkom obradom.
 • –  Postrojenje ovog tipa je izuzetno pogodno za intenzifikaciju i rekonstrukciju postojećih prečistača otpadnih voda, pošto se tehnološka oprema može ugraditi u postojeće tankove različitih oblika, ukoliko su dovoljne zapremine.
 • –  zbog velike adaptibilnosti sistema postrojenja, ono se može pustiti u rad i pre završetka izgradnje i puštanja u rad kanalizacionog voda, jer se u tom vremenu postrojenje može snabdevati sadržajem iz septičkih jama
 • –  GLAVNA OSOBINA: velika fleksibilnost u radu postrojenja, uz nepromenjene rezultate prečišćene vode pri velikim neujednačenostima kvaliteta zagađenja otpadne vode i njene količine tokom 24 sata (minimum 20% od nominalne veličine postrojenja u trajnom radu, a kratkotrajno i 200% od nominalnog (24 sata).
 • –  SBR-tehnologija potpuno kvalitativno nadmašuje tehnologije PROTOČNIH
 • –  UREĐAJA I BIODISK-uređaja.

VERZIJE:

 • –  BIOLOŠKA OBRADA (EFIKASNOST 95%);
 • –  SA INTEGRALNOM PEŠČANOM FILTRACIJOM (98%) – BPK5< 10mg/l, TSM < 10mg/l;

SPECIJALNE VERZIJE:

 • –  SA UV-DEZINFEKCIJOM;
 • –  SA HLORINACIJOM;
 • –  SA DODATNIM HEMIJSKIM UKLANJANJEM FOSFORA do 2 mg/l;
 • –  GARANTOVANI PARAMETRI EMISIJE NUTRIJENATA U PREČIŠĆENOJ VODI Ntot< 15mg/l, Ptot< 2mg/l ZA SMANJENJE POJAVE EUTROFIKACIJE PRIRODNIH VODENIH RECIPIJENATA;

tehnologija-voda

POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA NASELJA SBR-tehnologije:
FLEXIDIBLOK®

 • –  UREĐAJ SBR-TEHNOLOGIJE U BETONSKIM VODONEPROPUSNIM TANKOVIMA;
 • –  UREĐAJ SA AEROBNOM STABILIZACIJOM MULJA
 • –  PROIZVODNJA U ČEŠKOJ REPUBLICI ZAPOČETA 1996.GODINE
 • –  IZRAĐUJE SE ZA  POTREBE  PREČIŠĆAVANJA  OTPADNIH  VODA  OD PREKO  500 Ekvivalent  Stanovnika

OSNOVNE  KARAKTERISTIKE

 • –  Rad postrojenja je upravljan pomoću programabilnog računara;
 • –  Proces prečišćavanja je moguće prilagoditi kvalitetu i količini otpadne vode;
 • –  Postrojenje može biti opremljeno jedinicom za daljinsko upravljanje celog procesa prečišćavanja preko standardne telefonske linije ili korišćenjem GSM-mreže. Time se postiže centralizovano upravljanje radom i kontrolisanje parametara rada postrojenja iz jednog dispečerskog centra.
 • –  Postrojenje je pogodno za tretman komunalnih otpadnih voda dovedenih do postrojenja separatnom kanalizacijom kao i zajedničkom kanalizacijom, ili za tretman onih industrijskih otpadnih voda pogodnih za tretman biološkom obradom.
 • –  GLAVNA OSOBINA: velika fleksibilnost u radu postrojenja, uz nepromenjene rezultate prečišćene vode pri velikim neujednačenostima kvaliteta zagađenja otpadne vode i njene količine tokom 24 sata (minimum 20% od nominalne veličine postrojenja u trajnom radu, a kratkotrajno i 200% od nominalnog (24 sata).
 • –  SBR-tehnologija potpuno kvalitativno nadmašuje tehnologije PROTOČNIH UREĐAJA I BIODISK-uređaja.

VERZIJE:

 • –  BIOLOŠKA OBRADA (EFIKASNOST 95%);
 • –  SA INTEGRALNOM PEŠČANOM FILTRACIJOM (98%) – BPK5< 10mg/l, TSM < 10mg/l;

SPECIJALNE VERZIJE:

 • –  SA UV-DEZINFEKCIJOM;
 • –  SA HLORINACIJOM;
 • –  SA DODATNIM HEMIJSKIM UKLANJANJEM FOSFORA do 2 mg/l;
 • –  GARANTOVANI PARAMETRI EMISIJE NUTRIJENATA U PREČIŠĆENOJ VODI Ntot< 15mg/l, Ptot< 2mg/l ZA SMANJENJE POJAVE EUTROFIKACIJE PRIRODNIH VODENIH RECIPIJENATA;

tehnologija-voda1

SEPARATORI NAFITNIH DERIVATA TIPA BWEK –UK

 • – Separatori derivata nafte, tip BWEK-UK, se izrađuju od presovanih polipropilenskih ploča i kontejnerskog su tipa
 • – Služe za čišćenje otpadnih   voda sa sadržajem derivata nafte gustine od 600-950 kg/m3,
 • – Separatori derivata nafte, tip BWEK-UK, se sastoje iz sedimentacionog (taložnog) dela i dela sa koalescentnom filterskom ispunom.
 • – Proizvode se za protoke od 3,0 – 250,0   l/s

separatori 

BWEK-UK

 

SEPARATORI NAFTNIH DERIVATA TIPA BWEK -UKS

 • – Separatori derivata nafte, tip BWEK-UKS, se izrađuju od presovanih polipropilenskih ploča i kontejnerskog su tipa
 • – Služe za čišćenje otpadnih   voda sa sadržajem derivata nafte gustine od 600-950 kg/m3
 • – Separatori derivata nafte, tip BWEK-UKS, se sastoje iz sedimentacionog (taložnog) dela, dela sa koalescentnom filterskom   ispunom i dodatnom sorpcionom ispunom, koja je integralni deo uređaja veličine 3-10 l/s, a kod većih uređaja predstavlja fizički zasebnu celinu.
 • – Proizvode se za protoke od 3,0 – 250,0   l/s

 separatori1

BWEK – UKS I UGRADNJA

 • – Separatori masti i ulja  služe za prečišćavanje otpadnih voda sa sadržajem masti i ulja biljnog i životinjskog porekla, najčešćeg porekla iz kuhinja sa pripremom kuvanih obroka
 • – Izrađeni su od ploča presovanog polipropilena
 • – Ovi uređaji se postavljaju ili pred uliv u javnu kanalizaciju ili tamo gde se zamašćene otpadne vode vode zasebnom kanalizacijom i moraju prečistiti pre ulaza u prečistač za biološku obradu sanitarnih otpadnih voda, što se nameće kao obaveza izdvajanja masnoća za ispravnu biološku obradu i funkcionisanje ovih prečistača.
 • – Proizvode se za protoke od 1 – 10  litara/sec odnosno u zavisnosti  od  broja obroka
BROJ DNEVNIH OBROKA VELIČINA SEPARATORA ( l/s)
do 100 1
100-200 2
200-400 4
400-700 7
700-1000 10

separatori2

SEPARATOR MASTI I ULJA

Po zahtevu kupca izradjujemo posude različitih oblika i dimenzija od presovanih ploča iz naše fabrike „BWC-POLYPLATE“.

posude

Srpski
BeTheme WordPress Theme