eKapija – Intervju sa našim generalnim direktorom Slobodanom Škundrićem