Poslovna jedinica Dispomedic, medicinskim sredstvima iz svog programa, snabdeva zdravstvene ustanove svih nivoa zaštite kao i privatnu praksu, direktno ili putem veledrogerija. Među najvažnijim su:

Zdravstvene ustanove tercijalnog nivoa delatnosti.
Klinički centar Srbije; Vojnomedicinska akademija; Klinički centa Kragujevac; KBC Zvezdara, KBC Zemun

Zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa delatnosti.
ZC Užice; Opšta bolnica Valjevo; ZC Zaječar; Opšta bolnica Pančevo; Zdravstveni centar Vranje

Zdravstvene ustanove primarnog nivoa delatnosti.
Dom zdravlja Novi Beograd; Dom zdravlja Kragujevac; Dom zdravlja Kruševac; Dom Zdravlja Pančevo; Zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd

Veledrogerije:
Grosis d.o.o.; Evropa Lek Pharma d.o.o.; Medicinski depo d.o.o.; Farmeks d.o.o.;

[zaptitle title=’KATALOG DISPOMEDIC’]